תנאי שימוש

אתר הרישום לטיול בנחל דרגה (להלן: “המסלול”) הוקם עקב מגבלת מספר המטיילים המותר במסלול והרצון להימנע מאכזבה ועוגמת נפש למטיילים המגיעים ממרחק רב לטייל ומאפשר לרשות שליטה מראש על מספר המטיילים מידי יום.

רשות הטבע והגנים אינה מתחייבת לאפשר כניסה למסלול לכל הנרשמים אף אם הרשמתם נקלטה ואושרה. הכניסה נתונה לשיקול דעת פקח המסלול ובהתאם לתנאי השטח. רשות הטבע והגנים מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע שהוזן בעמוד ההרשמה אלא לצרכים המפורטים באתר הרישום ו/או במקרים בהם נציג הרשות נדרש ליצור קשר עם מטייל במסלול לצורך מסירת/קבלת מידע בדבר מצבו, מיקומו במסלול או מידע אחר הנדרש לצורך שמירה על בטיחות המטיילים במסלול. הרשות לא תעביר את הפרטים לכל צד ג’, ותפעל בהתאם לתנאי מדיניות השימוש והפרטיות המפורטים באתר הרשות.

לברורים טלפוניים ניתן לפנות ל:

darga@npa.org.il